SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

OZNAM:

Upozorňujeme všetkých žiakov (denných, externých),

že v dôsledku mimoriadnej situácie sa zásadným spôsobom zmenila forma vyučovania v dennej i externej, forme štúdia.

Po celú dobu trvania mimoriadnej situácie pedagógovia zasielajú učivo/študijné materiály žiakom, ktorých povinnosťou je individuálne štúdium. Pedagógovia za jednotlivé predmety sú i naďalej v kontakte prostredníctvom on-line portálov, formou mailovej komunikácie, kde prebieha online výklad učiva, či samotné skúšanie (etest/audiochat/audiorozhovor). V prípade potreby a záujmu je možná komunikácia telefonicky s každým vyučujúcim, či možnosť konzultovať prostredníctvom video/audiohovoru/chat.

Klasifikácia prebieha on-line, čo znamená, že vyučujúci zapisujú známky z výstupov na internetovú žiacku knižku.

Termíny a zabezpečenie odbornej praxe pre žiakov budú priebežne aktualizované v súvislosti s vývojom mimoriadnej situácie v SR.

Rovnako priebežne budú aktualizované aj termíny koncoročných porád pre maturitný ročník s čím súvisia aj zmeny termínov maturitnej skúšky.

Na základe vyhlásenia ministerstva školstva (aktualizované 24.03.2020) ostanú školy zatvorené až do odvolania, o čom rozhodol Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu koronavírusu.

Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020.

Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája. K prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

Napriek neľahkej, novovzniknutej situácii sa snažíme robiť všetko tak, aby bolo vzdelávanie efektívne a plnohodnotné.

Informácie priebežne aktualizujeme, preto sledujte stránku školy, facebook a internetovú žiacku knižku.

 

Všetkým Vám želáme veľa pozitívnej energie a zdravia!