SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

OZNAM pre dospelých uchádzačov:

prijímame prihlášky do 30.6.20,

termíny 1. kola zápisu: 18.6.- 3.7.20


Podávanie prihlášok a zápis na štúdium maturitné (externá forma), pomaturitné (denná, externá forma):

 

Prijímame prihlášky do 30.6.2020.

 

Termíny 1. kola zápisu:

od 18.6.2020 do 3.7.2020 (čas a deň zápisu je potrebné telefonicky dohodnúť na čísle 055/6719300)

 

 

Na zápis je potrebné doniesť:

 

1./ POMATURITNÉ 2- ročné študijné odbory:

 • maturitné vysvedčenie
 • občiansky preukaz
 • rodný list / sobášny list
 • registračný poplatok (zápisné) 70€

Dokumenty nie je potrebné overovať, stačí priniesť originál, fotokópiu si vyhotovíme.

 

2./ MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 • výučný list, resp. koncoročné vysvedčenia zo strednej školy
 • občiansky preukaz
 • rodný list / sobášny list
 • registračný poplatok (zápisné) 70€

Dokumenty nie je potrebné overovať, stačí priniesť originál, fotokópiu si vyhotovíme.

 

prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]


 

V školskom roku 2020/2021 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 

A./  POMATURITNÉ 2- ročné študijné odbory:

(kvalifikačné štúdium určené pre absolventov gymnázií a stredných škôl s maturitou):

 

 1. Grafik digitálnych médií - denná forma
 2. Dizajn grafický a priestorový (DIZAJN je možné v šk. r. 2020/21 študovať už len v rámci odboru Grafik digitálnych médií. Obsahom výučby odboru Grafik digitálnych médií budú aj oblasti, ktoré sa preberali v odbore Dizajn grafický a priestorový (figurálne kreslenie, maľba, navrhovanie, interiérový a produktový dizajn).
 3. Obchodná akadémia - externá forma
 4. Daňové služby - externá forma, vyššie odborné štúdium

 

B./  MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

 1. Obchodná akadémia - externá forma

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]