Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

OZNAM pre dospelých uchádzačov o štúdium:

prihlášky prijímame do 28.5.2018,

maturitné, pomaturitné a vyššie odborné štúdium


Prihlášky prijímame do 28. mája 2018.

Zápis na štúdium bude prebiehať v júni 2018 (uchádzačom o štúdium, od ktorých sme prijali prihlášky, budú poštou poslané pozvánky na zápis na štúdium).


 

V školskom roku 2018/2019 otvárame nasledujúce študijné odbory:

 

A./  POMATURITNÉ 2- ročné študijné odbory:

(kvalifikačné štúdium určené pre absolventov gymnázií a stredných škôl s maturitou)

 

  1. Dizajn grafický a priestorový - denná forma
  2. Grafik digitálnych médií - externá forma
  3. Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie - externá forma
  4. Obchodná akadémia - externá forma
  5. Daňové služby - externá forma, vyššie odborné štúdium

 

B./  MATURITNÉ (nadstavbové, maturita pre dospelých) 3 - ročné študijné odbory:

 

  1.  Manažment regionálneho cestovného ruchu - externá forma
  2. Obchodná akadémia - externá forma

 

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:


SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Postupimská 37, 040 22 Košice
prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]