SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Nefunkčná internetová žiacka knižka:

Z technických dôvodov v súčasnosti prebieha prihlasovanie na internetovú

žiacku knižku priamo cez stránku   www.skolanawebe.sk   Pre prihlásenie zadajte identifikátor školy: ssos_postupimska a svoje identifikačné údaje (meno, heslo). V prípade straty identifikačných údajov

kontaktujte triedneho profesora/profesorku."