Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Deň otvorených dverí 14.2.2018

od 10:00 do 15:00

PROGRAM >>>

 

 

PROGRAM podľa študijných odborov na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 14.2.2018:

 

Študijný odbor:    Grafik digitálnych médií

Počítačová učebňa PG2:

1./    Vizuálne efekty, kľúčovanie::

- tvorba efektov, objektov a kľúčovanie pred zeleným plátnom vo virtuálnom prostredí

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košiceprogram: A. After Effects

2./  3D navrhovanie v programe 3D Studio Max a organické navrhovanie v programe ZBrush

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Počítačová učebňa PG1:

 1./ Animácia / Počítačové hry:

- tvorba počítačových hier

2./  Digitálna maľba na grafických tabletoch - "Speed-painting"

 SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košiceprogram: A. Phoroshop, Adobe Ilustrator

 

 

 

Študijný odbor:    Dizajn grafický a priestorový

Počítačová učebňa PG2:  Digitálna maľba, 3D modelovanie, 3D tlačiareň:

- základy priestorového modelovania: editable mash, editable poly, osvetlenie, virtuálna kamera, materiálový editor

- výstava prác vytlačených v 3D tlačiarni

program: 3D Studio Max, ZBrush

Prezentácia a tlač 3D objektov v 3D tlačiarni

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Ateliér dizajnu 1:

- Technológia/Modelovanie

- Figurálna kresba

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Ateliér kreslenia:  

- Figurálna kresba, Olej na plátne

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

 

Študijný odbor:    Mechanik počítačových sietí

 Počítačová učebňa MPS :

Témy:

Počítačové siete:

- prezentácia Cisco CCNA 1 - 4

- Cisco kurzy a ich uplatnenie

- právca v Packet Tracer (konfigurácia)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

PG3 počítačová učebňa:

 

Témy:  prezentácia odboru, tvorba webových stránok, programovanie, tvorba sieťového kábla, rozoberanie PC

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

 

Študijný odbor:    Hotelová akadémia

Trieda VI.BC:

 Témy:

- celková prezentácia odboru

- varenia naživo, kreatívne palacinky

- ukážka vyrezávania do ovocia a zeleniny (carving)

- someliérske umenie

- slávnostné stolovanie na tému valentín

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Salónik:

 Témy:

- ochutnávka miešaných nápojov, ktoré Vám pripraví víťazka najlepšej techniky pri príprave drinkov
- práca baristu na špičkovom kávovare
- praktická ukážka umenia kuchárov
- ochutnávka prác študentov odboru HA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, KošiceSÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Počítačová učebňa IVT:

- práca v ekonomickom softvére KROS:

  • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
  • OMEGA - podvojné účtovníctvo
  • OLYMP - mzdy a personalistika

- hotelový a reštauračný softvér HOREC

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

 

Študijný odbor:    Obchodná akadémia bilingválna

Trieda III. G:  

 Témy:

- prezentácia odboru

- interaktívne aktivity na interaktívnej tabuli,

- role play - situačné a kreatívne konverzácie,

- cvičenia z CD ROMu k učebnici angličtiny,

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice
 Počítačová učebňa IVT:

- práca v ekonomickom softvére KROS:

  • ALFA plus - jednoduché účtovníctvo
  • OMEGA - podvojné účtovníctvo
  • OLYMP - mzdy a personalistika

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 Počítačová učebňa ADK:

- ukážky z vyučovania - administratíva a korešpondencia, rýchlopis (softvér ATF)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice