SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Bezplatné prípravné kurzy na prijímačky a talentovky:

20.4.2021, prihlášky na kurz

 


 

1./ Prípravný kurz na talentové skúšky na odbor Obchodná akadémia bilingválna - prípravný kurz z anglického jazyka:

 

Prípravný kurz na talentové skúšky z anglického jazyka je určený  pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022 na našej škole na odbor Obchodná akadémia bilingválna.

 

Termín prípravného kurzu: 20.04.2021

Čas: 15:00

Podmienky: je potrebné poslať e-mailom vyplnenú prihlášku na prípravný kurz

Forma kurzu: online

Cena: BEZPLATNE

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

>>>>>>pripravny_kurz_oab.doc [ 55.5 KB ]


2./ Prípravné kurzy na prijímacie skúšky na odbory:

 

  • Grafik digitálnych médií

  • Mechanik počítačových sietí

 

Termín prípravného kurzu: 20.04.2021      

Podmienky: je potrebné poslať e-mailom vyplnenú prihlášku na prípravný kurz

Predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika

Forma kurzu: online

Cena: BEZPLATNE

 

Prípravný kurz  je určený  pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka pre šk. rok 2021/2022 na našej škole pre odbory Grafik digitálnych médií a Mechanik počítačových sietí.

 

PRIHLASKA_pripravny_kurz_slovensky_jazyk.docx [ 36.01 KB ]

PRIHLASKA_pripravny_kurz_matematika.docx [ 35.98 KB ]

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

Slovenský jazyk a literatúra
Termíny: Čas:
20.4.2021 14:30 do 15:25

 

Matematika
Termíny: Čas:
20.4.2021 od 15:30 do 16:30

 

PRIHLASKA_pripravny_kurz_slovensky_jazyk.docx [ 36.01 KB ]

PRIHLASKA_pripravny_kurz_matematika.docx [ 35.98 KB ]

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com