Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

Bezplatné prípravné kurzy na prijímačky a talentovky:

slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk

 

 


 

Obchodná akadémia bilingválna - talentové skúšky:

 

Termín talentovej skúšky je stanovený nasledovne:
27. marec 2019

 

Prípravný kurz angličtiny je určený  pre uchádzačov o štúdium do 1. ročníka pre šk. rok 2019/2020 na našej škole pre odbor Obchodná akadémia bilingválna.

 

Termín prípravného kurzu: 06.03.2019

Čas: 14:00

Dĺžka kurzu: 2 hodín

 

Cena: BEZPLATNE

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

>>>>>> PRIHLÁŠKA na prípravný kurz


 

Prípravné kurzy na prijímacie skúšky

 

Prijímacie skúšky sa budú konať na odbory :

  • Hotelová akadémia
  • Grafik digitálnych médií
  • Mechanik počítačových sietí
  • Manažment regionálneho cestovného ruchu

 

1./ Test zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky vykonávajú nasledujúce odbory:

 

2682 K  mechanik počítačových sietí

3447 K  grafik digitálnych médií

 6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

 

BEZPLATNÉ prípravné kurzy na prijímacie skúšky:

 

Slovenský jazyk a literatúra
Termíny: Čas:
10.4.2019 14:00 do 15:00

 

Matematika
Termíny: Čas:
10.4.2019 od 15:00 do 16:00

 

PRIHLASKA_pripravny_kurz_slovensky_jazyk.docx [ 36.01 KB ]

PRIHLASKA_pripravny_kurz_matematika.docx [ 35.98 KB ]

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

2./ Test zo slovenského jazyka, literatúry a anglického jazyka vykonáva odbor:

6323 K hotelová akadémia

 

BEZPLATNÉ prípravné kurzy na prijímacie skúšky:

Slovenský jazyk a literatúra
Termíny: Čas:
10.4.2019 od 14:00 do 15:00

 

Anglický jazyk
Termíny: Čas:
10.4.2019 od 15:00 do 16:00

 

PRIHLASKA_pripravny_kurz_slovensky_jazyk.docx [ 36.01 KB ]

PRIHLASKA_pripravny_kurz_anglicky_jazyk_ha.docx [ 36.01 KB ]

 

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com