Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

BEZPLATNÉ prípravné kurzy na prijímacie skúšky:

SJL, MAT, ANJ

23.4.2018 prijímame prihlášky

 

 

1./ Test zo slovenského jazyka, literatúry a matematiky vykonávajú nasledujúce odbory:

 

6324 M  manažment regionálneho cestovného ruchu

2682 K  mechanik počítačových sietí

3447 K  grafik digitálnych médií

 

BEZPLATNÉ prípravné kurzy na prijímacie skúšky:

 

Slovenský jazyk a literatúra
Termíny: Čas:
24.4.2018 14:00 do 15:00

 

Matematika
Termíny: Čas:
24.4.2018 od 15:00 do 16:00

 

PRIHLASKA_pripravny_kurz_slovensky_jazyk.docx [ 36.01 KB ]

PRIHLASKA_pripravny_kurz_matematika.docx [ 35.98 KB ]

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com

 

2./ Test zo slovenského jazyka, literatúry a anglického jazyka vykonáva odbor:

6323 K hotelová akadémia

 

BEZPLATNÉ prípravné kurzy na prijímacie skúšky:

Slovenský jazyk a literatúra
Termíny: Čas:
24.4.2018 od 14:00 do 15:00

 

Anglický jazyk
Termíny: Čas:
24.4.2018 od 15:00 do 16:00

 

PRIHLASKA_pripravny_kurz_slovensky_jazyk.docx [ 36.01 KB ]

PRIHLASKA_pripravny_kurz_anglicky_jazyk_ha.docx [ 36.01 KB ]

 

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com