Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

2. kolo prijímačok pre absolventov ZŠ 19. jún 2018

Podávanie prihlášok. 055/6719300

 

Prihlášky na štúdium na strednú školu sa podávajú na riaditeľstve základnej školy, ktorú žiak navštevuje. Riaditeľstvo základnej školy následne pošle poštou prihlášku na štúdium na našu školu.

 

Termín prijímacích skúšok: 19. jún 2018 o 8:00 hod.

 

Viac info na tel. čísle: 055/6719300

 

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy maturitného štúdia na šk. r. 2018/19:

  Študijný odbor:

  Počet voľných miest:

 Dizajn - grafický a priestorový 3
 Obchodná akadémia bilingválna (aj pre absolventov 8. ročníka ZŠ) 3
 Hotelová akadémia so zameraním na hotelový a gastronomický manažment 3
 Mechanik počítačových sietí so zameraním na sieťové technológie 3
 Grafik digitálnych médií 3