Menu Oznamy Študijne odbory Denné maturitné štúdium Pomaturitné štúdium Maturita pre pracujúcich Fotogaléria

1. a 2. MIESTO v súťaži KUCHÁR ZEMPLÍNA 2017

Študenti odboru Hotelová akadémia - Marek Leško, Sabina Gašparíková a Miriam Kurdelová - sa dňa 8.11.2017 zúčastnili súťaže KUCHÁR ZEMPLÍNA 2017, ktorá sa konala v Trebišove.

Marek Leško sa umiestnil na 1. miesto (Disciplína: Varenia naživo!)

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Sabina Gašparíková sa umiestnila na 1. mieste (Disciplína: Torty, reštauračné dezerty).

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Miriam Kurdelová sa umiestnila na 2. mieste (Disciplína: Studená kuchyňa).

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice  SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

 

Srdečne blahoželáme.