SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Zo života školy

Štúdijné odbory: Grafik digitálnych médií, Dizajn grafický a priestorový, Mechanik počítačových sietí, Hotelová akadémia, Obchodná akadémia bilingválna, Manažment regionálneho cestovného ruchu