SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Ukážka prác študentov Grafiky a Dizajnu