SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Súťaž Cvičných firiem - študenti odborov Obchod. akadémia bilingválna, Manažment reg. CR

V rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania 2014, ktorý je podporovaný a koordinovaný Európskou komisiou dňa 5. novembra 2014 organizovala naša škola 2. ročník Študentského veľtrhu cvičných firiem.

Na veľtrh sa prihlásilo 13 súťažných tímov z Košíc a Prešova.