SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice