SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Krajinársky kurz Kysak-Brezie

Kresba a maľba v plenéri pre študentov odborov Dizajn-grafický a priestorvý a Grafik digitálnych médií.

Plenér je zameraný na rozvoj výtvarného talentu a zručnosti v kresbe a maľbe priamo v teréne, v prírode.