SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

EKO-recyklácia: Výstava prác študentov Grafik digitálných médií/Dizajn grafický a priestorový

Tému "EKO - recyklácia"

Miesto: Výmenníku na Jegorovovom nám. č. 5 v Košiciach.