SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Postupimská 37, Košice

Barmanská súťaž

V školskom roku 2013/2014 sa naši študenti zúčastnili Barmanskej súťaže, v ktorej získali prvé miesto.