SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Fotogaléria

Zo života školy

Štúdijné odbory: Grafik digitálnych médií, Dizajn grafický a priestorový, Mechanik počítačových sietí, Hotelová akadémia, Obchodná…

Animácia / Hologram - duel…

+ Gurmánska súťaž FINGER FOODS študentov odboru Hotelová akadémia SSOŠ Postupimská 37 Košice + sprievodná…

Duel Digitálne sochárstvo v programe…

-Dizajn naživo! : Duel v programe ZBrush medzi študentom odboru Dizajn grafický a priestorový -…

Výstava DIG_IT_ALL

Výstava študentov odboru Dizajn grafický a priestorový a študentov odboru Grafik digitálnych médií.

Celoslovenské finále súťaže - študentky…

Dátum konania sa súťaže: 21.5.2015 Miesto konania: Hewlett-Packard, Galvaniho 7, Bratislava Žiačky Kristína Vitkovičová a Erika…

Krajinársky kurz Kysak-Brezie

Kresba a maľba v plenéri pre študentov odborov Dizajn-grafický a priestorvý a Grafik digitálnych médií.…

EKO-recyklácia: Výstava prác študentov Grafik…

Tému "EKO - recyklácia" Miesto: Výmenníku na Jegorovovom nám. č. 5 v Košiciach.  

Súťaž Cvičných firiem - študenti…

V rámci Európskeho týždňa malého a stredného podnikania 2014, ktorý je podporovaný a koordinovaný Európskou…