SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Začiatok vyučovania šk. r. 2020/21

 

Začiatok vyučovania pre externé štúdium je 12.9.2020 (sobota) o 8:00.

1. hodina bude prebiehať s triednou profesorkou, na ktorej sa žiaci oboznámia s priebehom štúdia a ďalšími informáciami.

 

Rozvrh hodín na sobotu bude zverejnený včas na webstránke.