SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ekonomicko - technická Postupimská 37, Košice

Pomaturitné štúdium šk. r. 2022/23 - prihláška, zápis

Podávanie prihlášok a zápis na štúdium pomaturitné (denná, externá forma) pre absolventov gymnázií a stredných odborných škôl:

 

Prihlášky prijímame do 31. mája 2022.

 

Zápis na štúdium bude prebiehať v Riaditeľni strednej školy na 1. poschodí v termíne:

  • termín bude včas zverejnený

 

Pozvánky na zápis posielame elektronicky na e-mail, ktorý uchádzač uviedol vo svojej prihláške na štúdium.

 

Na zápis je potrebné doniesť:

  • maturitné vysvedčenie,
  • občiansky preukaz,
  • rodný list / sobášny list,
  • registračný poplatok (zápisné) 70,- €

Dokumenty nie je potrebné overovať, stačí priniesť originál, fotokópiu si vyhotovíme.

 


Ponuka študijných odborov,  2 - ročné pomaturitné (kvalifikačné) študijné odbory:

 

  1. Grafik digitálnych médií so zameraním na DIZAJN - denná forma
  2. Obchodná akedémia - externá forma
  3. Daňové služby - vyššie odborné štúdium

 

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel. č. 055/6719300 alebo e-mailom: ssos.kosice@gmail.com

 

prihlaska_maturitne_pomaturitne.doc [ 17.5 KB ]

 

Vyplnenú prihlášku nám pošlite emailom na adresu ssos.kosice@gmail.com alebo na poštovú adresu:

 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

ekonomicko-technická

Postupimská 37

040 22 Košice